National Culinary Team

National Culinary Team

Manager

Panikos Nearchou

Manager
Meet the

National Culinary Team

CCA - National Culinary Team, Andreas Loukaris

Andreas Loukaris

George Voskou

Kiriakos Malekkides

CCA - National Culinary Team, Kyriakos Nikolaou

Kyriakos Nikolaou

Lia Mangi

Nikolas Anastasiou

Sotiris Iordanous

Stavros Sotiriou

Thanasis Christou

National Culinary Team Sponsors