National Culinary Team

National Culinary Team

Manager

Panikos Nearchou

Manager
Meet the

National Culinary Team

Alexis Kallas

Anastasios Nikou

Constantinos Chrysostomou

Constantinos Eygeniou

Lia Mangi

Nearchos Aristeidou

Nikolas Anastasiou

Panayiotis Vasiliou

Sotiris Iordanous

Stavros Sotiriou

Thanasis Christou

Yiangos Ioannou

Yiota Leonidou

National Culinary Team Sponsors