Έκθεση Γαστρονομία – Γαστρογνωσία 2017

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον κύριο Κίκη Θεοδοσίου μέλος της δυναμικής ομάδας της Έκθεσης Γαστρονομίας 2017.

Κίκης Θεοδοσίου

Executive Chef Zorba

Αναπληρωτής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΚ

Διευθυντής Σκηνής Γαστρονομίας 2017

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Mε τη ιδιότητα μου ως αναπληρωτής πρόεδρος του συνδέσμου μας έχω αναλάβει υπεύθυνος σκηνής της επικείμενης Γαστρονομίας στοχεύοντας στην ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών και τήρηση των θεσμών και κανόνων που τη διέπουν.

Σας ευχαριστώ πολύ,

Kίκης Θεοδοσίου

Related Posts