Τα Trials συνεχίζονται!!!

Selection Trial Cook 2017 for National Culinary Team!!!

Στην κουζίνα του Συνδέσμου μας ο διαγωνιζόμενος Bassil Noel!!!

Related Posts