ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Μία νέα και πολύ σημαντική συμφωνία έχει επέλθει σήμερα 17 Φεβρουαρίου στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, μεταξύ του ΣΑΚ και της εταιρείας ΑΧΝΑΓΑΛ. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Δαμιανού και ο Διευθυντής της Εταιρείας, Χρίστος Χριστοδούλου έχουν υπογράψει την συμφωνία όπως η εταιρεία του κ. Χριστοδούλου είναι χορηγός της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο ΣΑΚ τον ευχαριστεί θερμά όπως επίσης και τον κ. Πανίκο Αναγιωτό για την ευγενή χορηγία και την στήριξη στον Σύνδεσμο και στην Εθνική μας Ομάδα.

Related Posts