ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Μία νέα και πολύ σημαντική συμφωνία έχει επέλθει σήμερα 22 Φεβρουαρίου στα Γραφεία του Συνδέσμου μας, μεταξύ του ΣΑΚ και της εταιρείας Bakeart Quality Counts.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Δαμιανού και ο ιδιοκτήτης της Εταιρείας, Imad Nehmeh έχουν υπογράψει την συμφωνία όπως η εταιρεία του κ. Nehmeh είναι χορηγός της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής για τα επόμενα δύο χρόνια.
Ο ΣΑΚ τον ευχαριστεί θερμά για την ευγενή χορηγία και την στήριξη στον Σύνδεσμο και στην Εθνική μας Ομάδα.

Related Posts