Και η ιστορία συνεχίζεται

Ο κ. Ιωάννης Τραπαλίδης υπέγραψε με τον Πρόεδρο μας συμφωνία όπως η εταιρεία του LAKIS TRAPALIDIS & YIOS LIMITED να είναι χορηγός για τα επόμενα δύο χρόνια της Εθνικής μας Ομάδας Μαγειρικής.
Ο ΣΑΚ τον ευχαριστεί θερμά για την ευγενή χορηγία και την στήριξη στον Σύνδεσμο και στις Εθνικές μας Ομάδες.

Related Posts