Προσκαλoύνται οι Εγκεκριμένοι Κριτές που έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην Ομάδα Κριτών Έκθεσης Γαστρονομία 2017 στις Συνεδρίες που έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 στα γραφεία του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου

Παρακαλώ μεριμνήστε από τώρα για τις κατάλληλες διευθετήσεις ώστε να είμαστε όλοι παρόντες.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη για τον ορθό προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή των διαγωνισμών.

Related Posts