Ποιοι Είμαστε

Προφίλ

Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου (Σ.Α.Κ.)

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου (Σ.Α.Κ.) είναι ένας επαγγελματικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό έχει να ενώσει σεφ και μάγειρες από ολόκληρη την Κύπρο σε μια από κοινού αφοσίωση στην επαγγελματική αριστεία. Ως οργανισμός ο Σ.Α.Κ. αντιπροσωπεύει μια ενιαία φωνή σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική μαγειρική.

Ίδρυση Σ.Α.Κ.

Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου ιδρύθηκε το 1994.

Μέλος του WACS

Έγινε πλήρες μέλος της Παγκόσμιας ένωσης Αρχιμαγείρων (WACS) το 1996 κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ.

Ίδρυση της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής Κύπρου

Το 2001 συστάθηκε η πρώτη εθνική ομάδα μαγειρικής με στόχο την εκπροσώπηση του Συνδέσμου σε όλα τα σημαντικά διεθνή γαστρονομικά φεστιβάλ μαγειρικής.

Οι Στόχοι Μας

Οι στόχοι μας επιτυγχάνονται με τη συνεχή εκπαίδευση και τη συνεχή ανέλιξη των μελών μας.

Γαστρονομικά Πρότυπα

Βασικοί στόχοι είναι να διατηρήσει και να εμπλουτίσει τα γευστικά πρότυπα της Κυπριακής Κουζίνας.

Ανέλιξη των Μελών

Στόχος του Σ.Α.Κ. να αναβαθμίσει το επίπεδο της ποιότητας των μελών που εξασκούν το γαστρονομικό επάγγελμα στην Κύπρο ενώ παράλληλα εξυπηρετείται και ο στόχος προώθησης της Κυπριακής Κουζίνας στο εξωτερικό.

Εκπροσώπηση της Κύπρου

Βασικός στόχος του Σ.Α.Κ. αποτελεί και η επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου σε όλα τα διεθνή Συνέδρια και φεστιβάλ Γαστρονομίας.

Η Δομή του Σ.Α.Κ.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το εντεκαμελές εκλελεγμένο διοικητικό συμβούλιο που συντίθεται κάθε δύο χρόνια σε τακτή Γενική Συνέλευση. Η θέση του διευθυντή της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής Κύπρου διορίζεται από το Δ.Σ. κάθε τέσσερα χρόνια.

Μέλη του Σ.Α.Κ.

Μέλη του Σ.Α.Κ με βάση το καταστατικό μπορούν να γίνουν όλοι ανεξαιρέτως οι επαγγελματίες σεφ, μάγειρες και εκπαιδευτές που εργάζονται στην ευρύτερη επισιτιστική βιομηχανία (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μονάδες επισιτισμού, σχολές κ.α.). Μέλη του Σ.Α.Κ. μπορούν επίσης να γίνουν οργανωμένα σύνολα ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Ο Σ.Α.Κ. συμβάλλει ενεργά όχι μόνο στα δρώμενα της μαγειρικής στην Κύπρο, αλλά και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση του νησιού και αναλαμβάνει σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και άτομα τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων που στόχο έχουν την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.