Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου υποστηρίζοντας έμπρακτα τους μαθητές της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και τις συνεχές προσπάθειες για αναβάθμιση του κλάδου, προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες στο Intercollege.

Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

17-18/20 (ή ισοδύναμο) : 10%
18-19.5/20 (ή ισοδύναμο) : 15%
19.5-20/20 (ή ισοδύναμο) : 20%

Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας

Δυνατότητα διεκδίκησης επιπλέον υποτροφιών μέχρι 15%, στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών, σε συγκεκριμένους αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους.

Τα κριτήρια παραχώρησης των συγκεκριμένων υποτροφιών είναι, μεταξύ άλλων, η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).

Οι εν λόγω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα αρχικά κριτήρια εισδοχής των προγραμμάτων για τα οποία ενδιαφέρονται. Θα υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκησης εκ νέου των συγκεκριμένων υποτροφιών ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων και τελικής επιλογής των υποτρόφων παρακαλείστε όπως αποστείλετε προς το Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων Κύπρου το αργότερο μέχρι 24 Ιουνίου 2024, τις αιτήσεις σας προς αξιολόγηση.

  • Πτυχίο (4 Χρόνια) Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική) – Ελληνικά
  • Πτυχίο (4 Χρόνια) Αισθητική – Ελληνικά
  • Δίπλωμα (2 Χρόνια) Επισιτιστικές Τέχνες (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική) Ελληνικά ή Αγγλικά
  • Δίπλωμα (2 Χρόνια) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Ελληνικά
  • Δίπλωμα (2 Χρόνια) Hospitality and Food Service Operations – Αγγλικά
  • Δίπλωμα (2 Χρόνια) Beauty and Wellness – Αγγλικά

Τηλέφωνο επικοινωνίας
25-222998

Related Posts