Με μεγάλη μας χαρά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, έχει καταρτιστεί η τριμελής επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων υποτροφιών που θα υποβάλλονται από τα μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου.

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από την Αντιπρόεδρο Εκπαιδεύσεων και Εκδόσεων, κ. Εύη Χιώτη, τον Αντιπρόεδρο Τύπου και Εξωτερικών Σχέσεων, κ. Γιώργο Αγρότη, και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη.

Η τριμελής επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη να αξιολογεί προσεκτικά και αντικειμενικά όλες τις αιτήσεις υποτροφιών που υποβάλλονται από τα μέλη μας. Η επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί από τον Σύνδεσμο και θα προβαίνει σε δίκαιη και αντικειμενική αξιολόγηση.
Ο σκοπός μας είναι να υποστηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη παρέχοντας υποτροφίες στις οικογένειες των μελών μας που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσει μια ακόμα ανακοίνωση σχετικά με μια μερική υποτροφία(που θα περιλαμβάνει λεπρομέρειες και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων) προς τα μέλη ή τις οικογένειες των μελών του συνδέσμου μας. Η επιτροπή θα εξετάσει επίσης τις αιτήσεις για αυτήν τη μερική υποτροφία και θα επιλέξει τους κατάλληλους δικαιούχους.

Related Posts