Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου ανακοινώνει προς όλα τα μέλη της Επαρχίας Πάφου, εκλογική αναμέτρηση για την θέση του Εκπροσώπου Πάφου, μετά την υποβολή παραίτησης του αγαπητού Κυρίου Δημήτρη Γκόγκα.

Τελευταία μέρα υποβολής αίτησης είναι η 26η Απριλίου και ώρα 23:59.
Βάση του καταστατικού του ΣΑΚ, στο Άρθρο 9 (στ) όπου αναφέρει ότι σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Επαρχίας εκπέσει του αξιώματος αυτού όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο αυτή, τότε τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόν και στην περίπτωση κωλύματος του πρώτου επιλαχόντος η θέση συμπληρώνεται από τον επόμενο επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων η θέση συμπληρώνεται μετά από αρχαιρεσίες που θα γίνουν για τη συγκεκριμένη Επαρχία αν η περίοδος που υπολείπεται για συμπλήρωση της περιόδου για την οποία είχε εκλεγεί το μέλος που εξέπεσε, είναι μεγαλύτερη από 6 μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η θέση συμπληρώνεται με διορισμό αντιπροσώπου από του Διοικητικό Συμβούλιο.
Η κατάθεση της υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλεί μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email info@cypruschefsassociation.com.
Εάν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος, παρακαλώ όπως συμπληρωθεί κατάλληλα η πιο κάτω αίτηση υποψηφιότητας.

Related Posts