Μιχάλης Μιχαηλίδης

Μιχάλης Μιχαηλίδης

  • Θέση: Γενικός Γραμματέας
  • Απασχόληση: Ministry of Education & Culture – Culinary Arts Instructor
  • Τηλέφωνο: +357 99 579 370
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: michalismichailides@gmail.com