Ανδρέας Ιωάννου

Cyprus Chefs Association - Board, Andreas Ioannou

Ανδρέας Ιωάννου

  • Θέση: Εκπρόσωπος Λεμεσού
  • Απασχόληση: Food Service Manager at Sodexo Cyprus
  • Τηλέφωνο: +357 99 213 469
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: andreas.ioannou@sodexo.com