Στις εγκαταστάσεις του ΣΑΚ υπεγράφη ακόμη μια σημαντική χορηγία προς την Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου.

Ο Διευθυντής της εταιρείας Τροφοεμπορική ΛΤΔ κ. Άριστος Πουρή μαζί με τον Πρόεδρο μας υπέγραψαν την ανανέωση χορηγίας για ακόμη 2 χρόνια!
Σας ευχαριστούμε!

Related Posts