Με μεγάλη επιτυχία και αυξημένο ενδιαφέρον, πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του

Συνδέσμου μας στο Hilton Park στη Λευκωσία με την παρουσία του

Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη και πολλών άλλων

εκπροσόπων επίσημων φορέων. Στην εκδήλωση το παρών τους

έδωσαν επίσης τα μέλη του Συνδέσμου, παλιότερης όσο και νεότερης

γενιάς, οι χορηγοί των ομάδων μας αλλά και εκπρόσωποι εταιριών που

συνεργάζονται για πολλά χρόνια με τον κλάδο της μαγειρικής και της

γαστρονομίας. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης όλοι έφυγαν

ικανοποιημένοι εκφράζοντας την ευχή να υλοποιηθούν οι στόχοι

και τα οράματα του Συνδέσμου προς όφελος των μελών του και

ευρήτερα όλων των εμπλεκομένων του κλάδου αυτού.

Related Posts