Εθνικές Ομάδες

Cyprus Chefs Association - National Team Members

Εθνική Ομάδα Νέων Μαγειρικής Κύπρου

Cyprus Chefs Association - National Culinary Team

Εθνική Ομάδα Νέων Μαγειρικής Κύπρου

Cyprus Chefs Association - National Culinary Junior Team

Περιφερειακή Ομάδα Μαγειρικής

Cyprus Chefs Association - Regional Culinary Team