Ο Πρόεδρος μας μαζί με τον Διευθυντή της εταιρείας Veni Cook & Dine Equipment Ltd κ. Νικόλα Λοίζου, υπέγραψαν ανανέωση χορηγίας για ακόμη 2 χρόνια.

Related Posts