Ο Σ.Α.Κ. βλέποντας πλέον καθαρά την ανάγκη οργάνωσης και δραστηριοποίησης των νέων επαγγελματιών του χώρου και κατόπιν προτροπής του WACS έχει αποφασίσει την δημιουργία του “Young Chefs Club” (Y.C.C.)

Στόχος του Y.C.C. είναι να ώθηση τους νέους συναδέλφους να πάρουν τα ινία και να μην είναι  απομονωμένοι. Σε αυτό το εγχείρημα θα έχουν την πλήρη στήρηξη του Δ.Σ. αλλά κατεπέκταση ολάκαιρου του οικοδομήματος του Σ.Α.Κ.

Μέλη του  Y.C.C. μπορούν να γίνουν νέοι (σπουδαστές και επαγγελματίες) μέχρι 25 χρονών. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν μόνον για κάποια μέλη άνω  των 25 εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους και δεν θα ξεπερνούν τα 28 χρόνια.

Το Y.C.C. δεν θα διαθέτει ξεχωριστό καταστατικό, ειναί κάτω από την ομπρέλα του ΣΑΚ, και όλα τα μέλη του θα θεωρούνται αυτόματα απλά μελή (ordinary members) του ΣΑΚ.

Το Y.C.C. θα διοικείται απο ενιαμελές  συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει για τις δραστηριότητες του. Συμμετοχή στο ενιαμελές συμβούλιο θα έχει σε ρόλο συμβούλου διοριζόμενο μέλος του ΣΑΚ από το Δ.Σ. του Σ.Α.Κ.

Οι δραστηριότητες του Y.C.C.  είναι παρόμοιες και σε πόλλες περιπτώσεις οι ίδιες με αυτές του ΣΑΚ.

Το κάθε υποψήφιο μέλος του Y.C.C.  θα πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση εγγραφής και αφού εξεταστεί απο τριμελή επιτροπή του Δ.Σ. του ΣΑΚ(σε πρώτη φάση και ακολούθως από το συμβούλιο του Y.C.C.) και γίνει δεκτό τότε θα πρέπει να πληρώσει την ετήσια συνδρομή του ύψους €15.

Μετά την εγγραφή ικανοποιητικού αριθμού μελών τότε το Δ.Σ. του ΣΑΚ θα προχωρήσει σε παγκύπρια συνέλευση των μελών του Y.C.C. και καταρτισμό τους σε σώμα.

Με την εγγραφή στο Y.C.C. εξασφαλίζετε αυτόματα την συμμετοχή στον κατεξοχήν επαγγελματικό σύνδεσμο του κλάδου, τoν ΣΑΚ.

Έχετε συνεχή ενημέρωση μέσω επαγγελματικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκθέσεων και διαγωνισμών μαγειρικής.

Συμμετέχετε στην σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Y.C.C. και των υπολοίπων μελών του ΣΑΚ στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας και της αλληλουποστήριξης.

Έχετε την δυνατότητα να επιλεχθείτε στην υπό δημιουργία εθνική ολυμπιακή ομάδα νέων μαγειρικής .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε  με τους πιο κάτω συναδέλφους.

Αντώνης Χαραλάμπους: 99617179

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου: 99300431

Γιάννος Κάτσιης: 99320132

Related Posts