Χρίστος Κουδουνάς

Cyprus Chefs Association - Christos Koudounas

Χρίστος Κουδουνάς

  • Θέση: Εκπρόσωπος Πάφου
  • Απασχόληση: Executive Chef Amavi Hotel
  • Τηλέφωνο: +357 99 413 207
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chrchef@gmail.com