Νέαρχος Τήλλυρος

Cyprus Chefs Association - Nearchos Tilliros

Νέαρχος Τήλλυρος

  • Θέση: Διευθυντής Εκπαίδευσης
  • Απασχόληση: Managing Director of Plan & Plate
  • Τηλέφωνο: +357 95 139 145
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nearchos@planandplate.com.cy