Κυριάκος Σωτηρίου

Κυριάκος Σωτηρίου

  • Θέση: Αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Απασχόληση: Executive Chef
  • Τηλέφωνο: +357 99 499 988
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kyriacos.soteriou@louishotels.com