Γιώργος Δαμιανού

Γιώργος Δαμιανού

  • Θέση: Πρόεδρος
  • Απασχόληση: IHRS Solutions Director
  • Τηλέφωνο: +357 99 437 107
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gd@ihrs-cy.com