Εθνική Ομάδα Νέων Μαγειρικής Κύπρου

Εθνική Ομάδα Νέων Μαγειρικής Κύπρου

Διευθυντής

CCA - National Culinary Junior Team Manager, Stavros Kakofengkitis

Σταύρος Κακοφεγκίτης

Διευθυντής
Γνωρίστε την

Εθνική Ομάδα Νέων Μαγειρικής Κύπρου

Γιώργος Βοσκού

Δημήτρης Χήρας

Κυριάκος Μαλεκκίδης

Cyprus Chefs Association - National Culinary Junior Team, Constantina Papaioannou

Κωνσταντίνα Παπαιωάννου

Cyprus Chefs Association - National Culinary Junior Team, Marina Mesimeri

Μαρίνα Μεσημέρη

Μάριος Αλεξάνδρου

Μάριος Καραγιώργης

Ντάνιελ Σπανός

Σταύρος Δαμιανού

Χρήστος Παπαδόπουλος

Χορηγοί Εθνικής Ομάδας Νέων Μαγειρικής Κύπρου