Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

Διευθυντής

Πανίκος Νεάρχου

Διευθυντής
Γνωρίστε την

Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

Αναστάσιος Νίκου

Θανάσης Χρίστου

Κωνσταντίνος Ευγενίου

Κωνσταντίνος Χρυσοστόμου

Λία Μαγκή

Four Seasons Hotel

Νικόλας Αναστασίου

Παναγιώτης Βασιλείου

Σταύρος Σωτηρίου

Σωτήρης Ιορδάνους

Χορηγοί Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής Κύπρου