Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

Διευθυντής

Πανίκος Νεάρχου

Διευθυντής
Γνωρίστε την

Εθνική Ομάδα Μαγειρικής Κύπρου

CCA - National Culinary Team, Andreas Loukaris

Ανδρέας Λούκαρης

Γιώργος Βοσκού

Θανάσης Χρίστου

Κυριάκος Μαλεκκίδης

CCA - National Culinary Team, Kyriakos Nikolaou

Κυριάκος Νικολάου

Λία Μαγκή

Four Seasons Hotel

Νικόλας Αναστασίου

Σταύρος Σωτηρίου

Σωτήρης Ιορδάνους

Χορηγοί Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής Κύπρου